Privacy & Veiligheid – AVG

Alle informatie m.b.t.  2Blearning b.v., gebruikers, voorwaarden en condities zijn in de Nederlandse taal welke leidend is.
Informatie op onze websites in de Engelse taal en van juridische aard is uitsluitend bedoeld ter algemene verduidelijking en assistentie in deze taal.

Toegang tot de websites van 2BLearming is middels een beveiligde (https) verbinding. De informatie die website gebruikers sturen via een 2BLearning webformulier wordt bewaard in een door 2BLearning beheerde database waarbij, ter extra bescherming en bewaking,  gebruik wordt gemaakt van diverse functionele beveiligingsinstrumenten om digitale inbraak en diefstal te voorkomen.

ALLE informatie welke 2BLearning ontvangt van gebruikers van de website of middels andere vormen van communicatie wordt beschouwd als ‘strict vertrouwelijk’.

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om veilig te kunnen communiceren met een aanvrager of een zakelijke relatie of om te voldoen aan bestaande wetgeving en regulering.

2BLearning zal nooit enige informatie van gebruikers of relaties prijsgeven, tenzij de wetgever, zoals bij misdrijf, anders bepaalt of in het geval dat gebruikers van de website inbreuk maken op de rechten van derden.

 

Cookies

Teneinde de website te kunnen onderhouden en verbeteren zal 2BLearning cookies plaatsen met de meest beperkende functies om informatie over het gebruik van de website te verzamelen.

 

Privacyinformatie

2BLearning respecteert de privacy van ieder individu.

 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

2BLearning beschouwt zichzelf 100% in overeenstemming met de AVG.

De volledige tekst van de wet AVG is gepubliceerd in alle talen die deel uitmaken van leden van de Europese Unie (EU). De nederlandse tekst vindt u door op de hierna volgende link te klikken

 

Nederlands