Onderwijsverslag en blended leren

Vorige week belandde het Onderwijsverslag 2011/2012 van de inspectie voor het onderwijs op mijn bureau. Uit het verslag blijkt dat het aantal zwakke en zeer zwakke scholen is gedaald. Maar.. de kwaliteit van scholen die niet zwak of zeer zwak zijn is niet gestegen. Ik was vooral verbaasd over het stuk dat ik las over de vaardigheden van leraren in het basis en het voortgezet onderwijs.
Het verslag onderscheidt basisvaardigheden en complexe vaardigheden. De basisvaardigheden betreffen dan bijvoorbeeld een goede uitleg kunnen geven en het realiseren van een taakgerichte werksfeer. Bij complexe vaardigheden vinden we: rekening kunnen houden met verschillen tussen leerlingen door opdrachten, instructie en tijd af te stemmen, analyseren en volgen van leerlingen, nagaan of leerlingen uitleg begrepen hebben en inhoudelijke feedback geven.
Op basisscholen blijkt slecht 37 procent van de leraren over zowel de basis- als de complexere vaardigheden te beschikken. Op het havo geldt dit nog maar voor 28 procent van de leraren.

Professionalisering van leraren blijkt dus hard nodig als je naar invoering van blended leren kijkt of het leren zoals dat wordt nagestreefd op de zogenaamde Steve Jobsscholen. Juist omgaan met verschillen, afstemming van het onderwijs hierop en goede tussentijdse feedback geven (zit ik op de goede weg?) zorgen bij deze nieuwe manieren van leren voor de effectiviteit en meerwaarde!

We kunnen er niet dus niet vanuit uitgaan dat het aanbieden van technische middelen zoals een elektronische leeromgeving, digitale leermethodes, apps en ipads ook zal leiden tot beter onderwijs. De keuze voor de leermiddelen en het afstemmen op de leerlingen is het werk van de leraar. Daarbij heeft de leraar, net als de leerlingen, een gids nodig om zich te professionaliseren!

Geplaatst in Leven Lang Leren en getagd met , , , , .