Blended leren en ingenieurswerk

Het nieuwe studiejaar staat op het punt te beginnen. Voor de opening zijn wij een openbare les aan het voorbereiden voor de faculteit TIS (Techniek, Innovatie & Samenleving) van de Haagse Hogeschool. De les moeten laten zien op welke manier TIS werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet TIS door het curriculum te vernieuwen op basis van het zogenaamde “CDIO-framework” . Tegelijkertijd werkt de faculteit aan de professionalisering van docenten zodat docenten de didactische uitgangspunten van dit raamwerk toe leren passen in hun onderwijs. Het afgelopen studiejaar hebben we voor TIS in dit kader voor de docenten een leergang “Active en blended leren” verzorgd.

Wat is CDIO? CDIO is een innovatief onderwijskundig raamwerk dat is ontwikkeld voor ingenieurs onderwijs. CDIO staat voor:  Conceive-Designing-Implement-Operate. Het onderwijskundig concept is erop gericht toekomstige ingenieurs zo op te leiden dat zij technische fundamentele kennis goed en grondig begrijpen en tegelijkertijd de competenties leren die zij nodig hebben om het CDIO-werkproces te realiseren. Meer dan 125 opleidingsinstituten in de wereld gebruiken inmiddels dit raamwerk voor de ontwikkeling van het curriculum.

In de leergang die wij verzorgen, maken docenten een herontwerp van hun eigen vak en leren zij daarbij activerende werkvormen en technologie in te zetten. Dit alles op basis van een solide didactisch ontwerp waarvoor “constructive alignment” de basis vormt. Constructive alignment, een model van John Biggs, is de basis van ons eigen ontwerpmodel voor blended leren en is ook volgens de CDIO-opzet het hart van een onderwijskundig ontwerp. Alignment betreft de uitlijning tussen leerdoelen-leeractiviteiten-toets. Een open deur? Allerminst! Vandaag las ik een artikel waarin de vergelijking werd gemaakt tussen onderwijs en een machine: alle onderdelen moet je goed ontwerpen, de samenhang doordenken en volgens een goede structuur opbouwen. Pas dan loopt de machine gesmeerd. Dat geldt ook in het onderwijs, vooral als je blended leren gaat toepassen. De structuur en de aansluiting van en tussen de verschillende onderdelen moet kloppen. Een goed ontwerp gaat vooraf aan een geslaagde uitvoering.

Het lijkt wel ingenieurswerk!

Geplaatst in Leven Lang Leren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.