Blended leren op de werkplek

Een collega stuurde mij een artikel van Dr. Paul Keursten (mede-oprichter en partner bij Kessels en Smit). “Het einde van strategisch opleiden?”. Een artikel uit 1999 dat in 2012 tijdens een vintage-actie van het tijdschrift Opleiding en Ontwikkeling opnieuw werd geplaatst. Paul bespreekt in dit 14 jaar oude artikel het nog steeds zeer actuele probleem van transfer van het geleerde naar de werkpraktijk. Met andere woorden: hoe zorg je ervoor dat wat mensen in een opleiding leren ook daadwerkelijk en met resultaat wordt ingezet in de werkpraktijk?

Mijn collega stuurde mij dit artikel toe omdat we aan een opdracht werken waar we de opzet van blended leren combineren met de ideeën zoals Paul die verwoordt over leren op de werkplak. Wij kiezen niet helemaal voor de wijze van leren die Paul voor ogen heeft: hierbij bepaalt de werknemer ook doelen en middelen van leren. De opdrachtgever heeft in ons geval doelen en middelen voor de cursus gekozen.
De medewerkers volgen de cursus online. De begeleiding bij de cursus wordt verzorgd door interne werkbegeleiders die door ons zijn getraind.

Voordeel van onze aanpak is dat de werkbegeleider zelf momenten kan kiezen voor contact: individueel of groepsgewijs. De medewerkers hoeven niet naar een centrale plaats in het land te reizen voor een contactbijeenkomst. Dat scheelt veel kosten: organisatie, locatie, reistijd en weg van de werkplak tijd. Een ander voordeel is dat de deelnemers samen kunnen leren en daarbij instrumenten of formats kunnen gebruiken die op hun werkplek gebruikelijk zijn. Of deze kunnen aanpassen op grond van wat ze geleerd hebben. Ze kunnen daarbij werken met casuïstiek die wij aanreiken of (nog beter) eigen praktijkgevallen. In dat laatste geval is de toepassing op de werkplek naadloos.

De aanpak is wel wennen. Een cursus of training volgen betekent meestal: een dag of twee dagen ergens naar toe, weg van de werkplek. Dat is duidelijk: de deelnemer is er niet en wordt ook niet lastig gevallen. ‘Even weg’ en rustig bijpraten en uitwisselen is ook plezierig. Voor het leerresultaat en de toepassing in de werkpraktijk levert het echter weinig op. Bij terugkeer op de werkplek is er meestal een korte periode waarin mensen energie hebben opgedaan en van plan zijn het geleerde te gaan toepassen. Maar al gauw zakt dit weg en blijft alles zoals het was. De opzet van blended leren met begeleiding op de werkplek bevordert naar onze overtuiging toepassing van het geleerde. Zodat verandering mogelijk wordt!

Geplaatst in Leven Lang Leren.