De glazen bol van digitaal leren

Het begint erop te lijken dat de mogelijkheden van online leren in rap tempo doordringen in steeds meer lagen van de samenleving en de politiek. Mensen zoals u en ik, die al veel langer bezig zijn met leren via de computer, kijken met verbazing naar de snelle ontwikkelingen. Wat gaat er de komende, zeg tien […]

Gebruik de energie van weerstand voor verandering

Vorige week gaf ik een didactische training. Deze training heb ik blended opgezet. Ik gebruik filmpjes voor instructie en diverse fora waar cursisten opdrachten kunnen inleveren en feedback krijgen. Eigenlijk was mijn idee dat als ik het voorbeeld zou geven, de cursisten dit zouden volgen of in elk geval meer open zouden staan voor deze […]

Ziel en motivatie bij e-learning en blended leren

In de “Vier in balans monitor 2013” van kennisnet lees ik dat alle scholen ict in onderwijs inzetten maar ”Toch haalt het onderwijs nog onvoldoende rendement uit ict. Het verschil tussen gewenst en daadwerkelijk gebruik van ict is nog steeds groot en de manier waarop ict wordt ingezet sluit veelal onvoldoende aan bij de doelen […]

Talenten online uitdagen!

“We moeten weg van de benadering van onderwijs als industrieel proces, waarbij de gemiddelde leerling de norm bepaalt en iedereen hetzelfde programma doorloopt. In plaats daarvan moeten we uitgaan van de individuele behoeften en capaciteiten van kinderen en in de klas meer recht doen aan de verschillen tussen leerlingen.” Aldus staatssecretaris Dekker deze week. Ik […]

Montessori en Jobs

Steve Jobs scholen nu al aangepast, lees ik vanochtend in de krant. De onderwijsinspectie erkent virtuele leertijd niet als schooltijd. Het idee was dat kinderen op hun ipad overal kunnen leren, ook thuis. Hoewel ik zeer enthousiaist ben over de mogelijkheden van online leren en de vrijheid die dat geeft aan plaats en tijd van […]

Zichtbaar blended leren

Vakantie. Ik ben te lui om te bloggen, zei ik tegen mijn man. Dan blog je daarover, antwoordde hij. Ik dacht aan luiheid en onze hersenen. En toen herinnerde ik me wat John Hattie hierover meldde in zijn boek “Visible learning, a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement`’. Hattie heeft een analyse gedaan […]

De docent als tovenaar

Altijd op zoek naar goede en simpele voorbeelden van blended leren, stuitte ik op een site van een KIPP-school. KIPP staat voor Knowledge Is Power Program. Op een van deze scholen in Los Angeles wordt een blended leren model (empower-model) gebruikt, waarbij kinderen in het klaslokaal veel directe instructie krijgen in kleine groepen. De groepen […]

Leer smakelijk: over design, ordening en het nieuwe leren

Een poosje terug las ik een uitspraak van e-learning goeroe Elliot Masie: ‘great learning needs great design’. Ik vond het een mooie uitspraak. Op een geeltje zwerft deze zin al een half jaar rond in de buurt van mijn computer. De afgelopen week keek ik er bewust naar en vroeg me af in hoeverre eigenlijk […]

Onderwijsverslag en blended leren

Vorige week belandde het Onderwijsverslag 2011/2012 van de inspectie voor het onderwijs op mijn bureau. Uit het verslag blijkt dat het aantal zwakke en zeer zwakke scholen is gedaald. Maar.. de kwaliteit van scholen die niet zwak of zeer zwak zijn is niet gestegen. Ik was vooral verbaasd over het stuk dat ik las over […]

‘Flipping the classroom’ uit de vorige eeuw

‘Flipping the classroom’ Een didactische aanpak die de laatste 2 jaar terrein wint in het onderwijs. Niet een revolutionair nieuwe aanpak maar wel een aanpak die docenten lijkt aan te spreken. Veel wat ik lees over ontwerpen van blended leren lijkt ingewikkeld: veel interessante schema’s, veel definities (wat is nu eigenlijk blended leren) en weinig […]

Van omgevallen boekenkast naar leeromgeving

Soms lijkt een elektronische leeromgeving (elo) zelfs in Moodle, meer op een omgevallen boekenkast dan op een plek waar studenten samen of individueel kunnen leren. Kent u ze: de pagina’s met grote hoeveelheden documenten en powerpoint-presentaties? Soms staat erbij dat het noodzakelijk is om het door lezen als voorstudie. Soms wordt het aangeboden als “verdieping”. […]

Tijd besparen met een Digitale Leeromgeving

Eén van de minder bekende voordelen van een digitale leeromgeving is dat een juiste inzet van een dergelijke systeem een docent veel tijd kan besparen. Docenten krijgen veel vragen van studenten via de mail binnen. Deze vragen gaan vaak over praktische of organisatorische zaken van een vak of een cursus: wanneer moet de opdracht ingeleverd […]