Flexibel leren: loslaten of bij de hand nemen?

Gisteren sprak ik met een docent van een flexibele deeltijdopleiding over de onderliggende discussie in zijn team. Die volgens hem gaat over in hoeverre je studenten “bij de hand moet nemen”. Ik herkende deze discussie, die ook in andere teams speelt waar wij voor werken. Er zijn docenten die vinden dat het bieden van structuur […]

Blended leren en ingenieurswerk

Het nieuwe studiejaar staat op het punt te beginnen. Voor de opening zijn wij een openbare les aan het voorbereiden voor de faculteit TIS (Techniek, Innovatie & Samenleving) van de Haagse Hogeschool. De les moeten laten zien op welke manier TIS werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet TIS door het curriculum […]