En we noemen het….blended leren?

Vandaag bekeek ik op youtube een interview van Drs. Wilfred Rubens met Prof. Dr. Paul Kirschner. Het interview werd gehouden in verband met de MOOC blended leren die de Open universiteit is gestart. Paul geeft in dit interview aan dat hij blended leren geen goede term vindt: goed onderwijs was altijd al blended. Een goede docent gebruikt de beste blend van middelen die hem of haar ter beschikking staan om de leerdoelen te bereiken. Een betere term voor wat we verstaan onder blended zou kunnen zijn: gedistribueerd leren. Ofwel: mensen zitten voor een deel van het leerproces niet bij elkaar en hebben in dat deel geen face-to-face maar online contact.

Voor mij is het etiket dat we erop plakken eigenlijk niet belangrijk. Hoewel “gedistribueerd leren” lastig uitleggen wordt. Bij een blend hebben de meeste mensen wel een beeld, ook mensen die niet veel met onderwijs bezig zijn.
Waar het in mijn ogen echt om draait is de uitleg die Paul hierbij geeft: voor een deel van het leerproces wordt het face-to-face onderwijs in een groep losgelaten en worden online middelen ingezet.

In de huidige onderwijs- en opleidingspraktijk gaat naar mijn mening nog steeds (te) veel van de energie zitten in het omgaan met, of deel uitmaken van, een groep. De groep met de docent, is de standaard waar we vanuit gaan. Hoe langer ik in het onderwijs zit, des te meer vraagtekens ik hierbij heb. Differentiëren en individueel feedback geven, zijn in een groepssituatie lastig voor de docent. Je mond open doen en je aandacht erbij houden, zijn moeilijk als deelnemer. Voor zowel docent en student geldt: hoe groter de groep, des te lastiger het wordt.

Directe en persoonlijke feedback geven is online makkelijk te realiseren: de docent kan opdrachten geven en individueel feedback verzorgen. De docent weet op deze manier ook snel welk vlees er in de kuip zit en differentiëren wordt makkelijker.
Een online forum is een voorbeeld van een eenvoudig en laagdrempelig middel dat ervoor kan zorgen dat iedereen meedoet aan een discussie, niet alleen degene met de grootste mond.

Het arsenaal aan middelen is de laatste 20 jaar uitgebreid met technisch en didactisch makkelijk toe te passen online middelen die het onderwijs echt een andere aanzien geven. De techniek maakt het mogelijk om anders les te geven en meer leerresultaat te behalen. Leeractiviteiten die we standaard in een groep aanboden kunnen we nu op een andere en meer efficiënte en effectieve manier online aanbieden en begeleiden. De term “blended leren” probeert deze lading te dekken.
Ik kan ermee leven.

Geplaatst in Leven Lang Leren.