Experts in leren en leertechnologie

Is uw opleiding klaar voor de toekomst?

Op zoek naar een cursus? Ga naar het cursusaanbod over ontwerpen en begeleiden van blended learning

Ontwerp en realisatie van flexibel (deeltijd-)onderwijs

Met 5 essentiële bouwstenen

Flexibel onderwijs houdt in dat studenten of cursisten hun eigen leerroute kunnen volgen. Maar hoe kom je van een vast naar een flexibel onderwijssysteem? En blijft de kwaliteit nog wel overeind als studenten verschillende leerroutes volgen?

Veel HBO en MBO opleidingen zijn met dit thema bezig. De overheid stimuleert de ontwikkeling van flexibel onderwijs, onder meer via subsidies voor pilots flexibel deeltijdonderwijs in het HBO.

2BLearning is partner bij ontwerp en realisatie van flexibel onderwijs. Wij delen graag onze kennis en ervaring met u. Vijf bouwstenen bieden houvast bij ontwerp en realisatie.
Voor de begeleiding en professionalisering van docenten en teams van docenten die aan de slag gaan met flexibel onderwijs hebben we een online startmodule en een leer- en ontwerptraject vormgegeven op basis van de 5 bouwstenen voor flexibel onderwijs.


5 essentiële bouwstenen voor flexibel onderwijs  →
 

Online startmodule en een leer- en ontwerptraject  →
Lees ons whitepaper Persoonlijke leerroutes  →

 

Als docent aan de slag met blended leren?

In 5 stappen naar een goed en blended ontwerp

Goed en blended onderwijs begint met een goed ontwerp.
Ontwikkeling van een krachtig didactisch leertraject vraagt meer dan technologie toevoegen aan bestaand onderwijs. Ook bij “flipping the classroom” gaat het om de manier waarop je de techniek gebruikt voor jouw doelen.

Ons didactisch ontwerpmodel voor blended leren staat garant voor een solide basis. In 5 stappen ontwerpen docenten hun eigen onderwijs.

  

 
De 5 stappen voor een goed herontwerp →

 
Onderwijsvernieuwing?

Denk eens aan een procesbegeleider!

De onderwijsvisie staat als een huis, de eerste ervaringen zijn positief en het is tijd voor de volgende stap.
Onderwijsvernieuwingen zijn omvangrijke en ingewikkelde processen op het vlak van team- en organisatieontwikkeling, beleid, kwaliteit en cultuur.
Als procesbegeleider kunnen wij dit proces op verschillende manieren ondersteunen.


Wat doet de procesbegeleider? →

 
Trainingen voor professionals

Effectiever met blended leren

Trainingen weg van de werkplek in een groep. Twee of drie dagen en een terugkomdag en dan: twee weken later is alles weggezakt!

Kan het ook anders? Ja, combineer online opdrachten op de werkplek met groepsbijeenkomsten. Gebruik de werkpraktijk als input.

  

 
Uw trainingen ook blended maken? →

Op zoek naar een cursus? Bekijk hieronder ons cursusaanbod op het leerplatform voor blended learning!

Designing Blended Learning

Goede didactiek is de basis voor het ontwerp van uw blended learning leertraject.

Begeleiden van online leren

Leer hoe u op de juiste manier en met de juiste tools online begeleiding vorm geeft.

Differentiëren en maatwerk

Differentiatie in het leerproces met blended learning mogelijk maken.