Flexibel onderwijs: hoe realiseer je dat?

Lang werken voor dezelfde baas, het is tegenwoordig voor de meeste mensen en zeker voor jongeren meer uitzondering dan regel. We leven in een tijdperk waarin het onzeker is en blijft hoe de beroepspraktijk eruit gaat zien. Dus gaan we ‘een leven lang leren’. De overheid stimuleert een leven lang leren, bijvoorbeeld via de subsidie voor de pilots flexibilisering deeltijdonderwijs in het HBO. Voor deze pilots is behalve geld ook wettelijke ruimte verstrekt. Ruimte om te experimenteren. Zo mogen de hogescholen die aan de pilot meedoen studiepunten verbinden aan leeruitkomsten en zijn zij niet langer verplicht de punten te verbinden aan uren studiebelasting. Dat maakt heel flexibele leerroutes mogelijk. Maar ook opleidingen in het HBO die niet meedoen aan de pilot en MBO-opleidingen kunnen flexibele leerroutes realiseren: verschillende manieren en paden om door de leerstof te gaan.

Want wat is nu echt flexibel onderwijs? Dat is onderwijs dat een persoonlijke leerroute mogelijk maakt voor de individuele student. De leeruitkomst staat vast: datgene wat eruit moet komen, de output. Ook de toetsing van de leeruitkomst staat vast, dat wat de student moet bewijzen. Zo bewaken we de kwaliteit van het onderwijs. Maar de weg naar het eindpunt staat niet vast en kan aangepast worden aan individuele leervoorkeuren. aan de plek waar de student wil studeren, aan de tijd die hij heeft of aan de werkpraktijk waar hij al of niet aan deelneemt.

Sinds een paar maanden begeleiden we teams die flexibel onderwijs moeten ontwerpen. Met de term flexibel alleen komen we er niet bij het ontwerp. Want flexibel onderwijs wordt ook altijd blended onderwijs, omdat technologie ons in staat stelt om individuele leeractiviteiten te ondersteunen en te monitoren. En flexibel onderwijs wordt ook altijd activerend onderwijs, omdat we inmiddels genoeg van leren weten om te onderkennen dat studenten voor effectief leren geactiveerd moeten worden. Geactiveerd om nieuwe concepten toe te passen in verschillende situaties en geactiveerd om eigen denkmodellen te ontwikkelen. Flexibel, blended en actief onderwijs: de uitdagingen waar docenten en ontwikkelteams voor staan zijn niet gering.

Om hierbij te ondersteunen werken wij met ontwikkelteams van docenten of onderwijsontwikkelaars met 5 bouwstenen voor flexibel onderwijs:

  1. Outputgerichte leeruitkomsten:
  2. Leerwegonafhankelijke toetsing:
  3. Onderwijsarsenaal met leermateriaal en leeractiviteiten:
  4. Leerscenario’s:
  5. Coördinatie en organisatie

De teams kiezen zelf welke bouwstenen zij uit willen werken of willen ontwikkelen, afhankelijk van hun doelen: een flexibele opzet!

Behalve bouwstenen gebruiken we bij de ontwikkeling ook cement: ons didactisch ontwerpmodel, waarin constructive alignment de basis is.

Meer weten over de inhoud van de bouwstenen en onze hulp bij flexibel onderwijs: 2blearning.com

Of bezoek onze leertafel: “Vijf bouwstenen voor flexibel onderwijs”
op Next Learning 2017 op 18 april!

Geplaatst in Leven Lang Leren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.