Waarom is flexibiliseren belangrijk?

Wat verstaan we precies onder flexibel onderwijs?

In het HBO en MBO is al enige tijd de flexibilisering van het onderwijs een belangrijk onderwerp. Binnen het HBO zijn de pilots rondom de vormgeving van flexibele deeltijdopleidingen hiervan een sprekend voorbeeld. Bij diverse instellingen begeleiden en ondersteunen we docenten en teams van docenten bij de daadwerkelijke vormgeving van flexibel onderwijs. In de praktijk is het soms nog best lastig om flexibele leerroutes te realiseren. 
Belangrijke beginvraag hierbij is altijd: Waarom willen we eigenlijk flexibiliseren en wat verstaan we onder echt flexibel onderwijs?

 

Deeltijdopleidingen
In de pilots deeltijdopleidingen die momenteel lopen is het doel om een “leven lang leren” mogelijk te maken. De afgelopen decennia is het aantal mensen dat aan deeltijdonderwijs deelnam in het hele hoger onderwijs gehalveerd, ook bij de Open universiteit. Dus flexibiliteit in deeltijdonderwijs moet het aantrekkelijk en makkelijk maken om te gaan leren als je al aan het werk bent en je verder wilt ontwikkelen of je te ontwikkelen naar toekomstig ander werk als je huidige werkomstandigheden verdwijnen of veranderen.

Voor een flexibele deeltijdopleiding is een belangrijk doel van flexibilisering dat in de opleiding een persoonlijke leerroute mogelijk is voor de individuele student. De leeruitkomst en de beoordelingscriteria staan vast. De leerroute staat niet vast en kan ingericht en aangepast worden aan individuele leervoorkeuren en (werk)situatie van de individuele student.  

 

Voltijdopleidingen
Ook in voltijdopleidingen is er behoefte aan flexibilisering. Het aantal studenten daar is juist toegenomen. Daarbij is het in toenemende mate moeilijker om studenten te motiveren en ze te laten focussen op leermateriaal. Opleidingsmanagers en docenten zijn op zoek naar manieren om beter aan te sluiten bij behoeftes, tempo, achtergrond en interesses van studenten. En naar een betere aansluiting van het onderwijs op de voortdurend veranderende toekomstige beroepspraktijk van de studenten. Een geheel individuele leerweg in een voltijdopleiding is echter minder wenselijk omdat studenten ook sociale binding nodig hebben en hiervoor competenties moeten ontwikkelen.

Voltijdsopleidingen zullen flexibilisering vooral vormgeven via het aanbod bijvoorbeeld met:

  • verschillende leerroutes op basis van verschillende leeractiviteiten
  • tempo differentiatie
  • tijd- en plaatsonafhankelijke studiemogelijkheden
  • meer, of een opklimmende mate van, zelfsturing van studenten

Daarnaast kunnen wisselende projecten en casussen waarbij de buitenwereld de school binnenkomt zorgen voor flexibiliteit in het curriculum zodat makkelijk aangesloten kan worden bij de beroepspraktijk.

 

Wat kunnen wij betekenen?
Wij begeleiden teams van docenten bij het uitdenken en ontwerpen van flexibel onderwijs en werken daarbij met 5 belangrijke bouwstenen.
Om docenten te professionaliseren in het vormgeven van flexibel onderwijs, hebben we een online startmodule en een leer- en ontwerptraject ontwikkeld. In de online startmodule staat de basis over flexibilisering centraal en in het leer- en ontwerptraject ontwikkelen docenten de didactische bouwstenen die nodig zijn om flexibel onderwijs vorm te geven.

 

Klik hier om meer te lezen over de 5 bouwstenen  →
Klik hier om meer te lezen over de online startmodule en het leer- en ontwerptraject  →
Klik hier om contact met ons op te nemen  →