Ontwerp en realisatie van flexibel (deeltijd-)onderwijs

Met 5 essentiële bouwstenen

Hoe ontwerp je flexibel onderwijs? Hoe kom je van een vast naar een flexibel onderwijssysteem? En blijft de kwaliteit nog wel overeind als studenten verschillende leerroutes volgen?
Zomaar wat vragen die spelen rondom het thema flexibilisering binnen het HBO en MBO. Wij begeleiden teams van docenten bij het uitdenken en ontwerpen van flexibel onderwijs en werken daarbij met 5 belangrijke bouwstenen. Deze vijf bouwstenen bieden houvast bij ontwerp en realisatie.

De 5 Bouwstenen:

 1. Outputgerichte leeruitkomsten:
  Voor flexibel onderwijs zijn heldere leeruitkomsten, die aangeven wat de student kan aan het einde van een leerperiode cruciaal. Belangrijke kenmerken van goede leeruitkomsten: outputgericht en herkenbaar / afgeleid van de beroepspraktijk.
  Voor werkende studenten functioneren leeruitkomsten ook voor de validatie van bijvoorbeeld werkervaring.  

  Resultaat van deze bouwsteen: helder en goed geformuleerde leeruitkomsten
 2. Leerwegonafhankelijke toetsing:
  Leerwegonafhankelijke toetsing is gericht op het beoordelen van door studenten gerealiseerde leeruitkomsten. Deze vorm van toetsing is dus niet afgeleid van het onderwijsaanbod. Studenten kunnen bijvoorbeeld met divers bewijsmateriaal met dezelfde leerwegonafhankelijke toetsing worden beoordeeld. Het formuleren van beoordelingscriteria bij de leeruitkomsten is hierbij esssentieel.

  Resultaat van deze bouwsteen: Instrumenten en beoordelingscriteria geschikt voor toetsing en validatie.
 3. Onderwijsarsenaal met leermateriaal en leeractiviteiten:
  Een arsenaal met divers en gevarieerd didactisch leermateriaal en leeractiviteiten waarmee de student aan het bereiken van de leeruitkomsten kan werken. Met dit onderwijsarsenaal kunnen verschillende leerscenario’s ontwikkeld worden.

  Resultaat van deze bouwsteen: een variëteit aan leeractiviteiten die door verschllende typen studenten gebruikt kunnen worden om de leeruitkomsten te bereiken.
 4. Leerscenario’s:
  Een leerscenario is een bij een student of groep studenten passende set van leeractiviteiten en leermateriaal. Passend bij  persoonlijke leervoorkeuren, leerstrategieën en leeromstandigheden (leeromgevingen) van de studenten.

  Resultaat van deze bouwsteen: Op basis van persona’s (type en kenmerken studenten) vormgegeven leerscenario’s. Op basis hiervan kan in gesprek met een student ook individueel maatwerk worden vormgegeven.
 5. Coördinatie en organisatie:
  Goede coördinatie en organisatie binnen het team van docenten en tussen studenten en docenten. Om er zo voor te zorgen dat flexibel onderwijs voor studenten en docenten prettig en soepel verloopt.

  Resultaat van deze bouwsteen: Duidelijke afspraken binnen het team om het flexibel onderwijs prettig en soepel te laten verlopen.

We benaderen de uitwerking van de bouwstenen vanuit een didactisch ontwerpmodel, waarin constructive alignment, blended learning, gepersonaliseerd leren en High Impact Learning belangrijk zijn.

De precieze invulling van de bouwstenen is per opleiding verschillend. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van het soort opleiding, type studenten en het doel wat met flexibilisering bereikt moet worden. In ons leer- en ontwerptraject kijken we samen met docenten naar de juiste invulling van de bouwstenen.

Klik hier om meer te lezen over waarom flexibiliseren belangrijk is  →
Klik hier om meer te lezen over het leer- en ontwerptraject  →
Klik hier om contact met ons op te nemen.  →