Meer dan blended…

Zo heet een bedrijf dat blended leren maakt in Engeland. En wij hadden het niet beter kunnen zeggen. Want dat is ook onze lijfspreuk. Blended leren wordt vaak beschreven als een combinatie van online leren en traditioneel contactonderwijs. Dat is een definitie, maar eentje die wat ons betreft de lading niet dekt. Want het gaat er in onze visie vooral om dat het onderwijs actiever, effectiever en efficiënter wordt en dat je daarvoor moderne technologie gebruikt.

Wat betekent deze visie in de praktijk? Dat je heel scherp moet kijken naar de didactische basis en gewenste leerresultaten van je onderwijs. Als het daar rammelt en je gaat technologie inzetten, ben je hoogstens bezig om de boel een beetje te ‘pimpen’. Een cosmetische ingreep die uiteindelijk niet tot meer leerresultaat gaat leiden.

Zo las ik het voorbeeld van de invoering van de iPad op een middelbare school in Rotterdam. Aanvankelijk iedereen blij want het scheelt heel wat gewicht in de rugtas en het staat modern.

Nu is het experiment al weer deels teruggedraaid. Werkboeken worden weer fysiek gebruikt. Waarom? Het leermateriaal dat van grote uitgevers komt is vaak niet interactief en voegt dus niets toe. Alles van het scherm lezen is niet fijn. De leerlingen moesten bovendien heen-en-weer schakelen tussen verschillende schermen (werkboek en studieboek) en verloren het overzicht.

Wat is hier aan de hand? In feite zijn het onderwijs en de bijbehorende leeractiviteiten hetzelfde gebleven en wordt het leermateriaal via een ander medium aangeboden. We noemen dit ook wel ‘substitutie’ (zie het SAMR model van Puentedura). Op zich geen probleem maar de substitutie levert geen verbetering op. Integendeel. Uiteindelijk wordt grotendeels teruggegrepen naar de oude situatie. Conclusie: die iPad is ook niet alles.

Hoe kun je dit anders aanpakken? Door met docenten te kijken naar de huidige opzet van hun vak: naar de gewenste leerresultaten, de bijpassende leeractiviteiten en de wijze van feedback geven en beoordelen. Is dit goed op elkaar afgestemd? Welke aspecten zouden docenten graag willen verbeteren? En hoe kan dan technologie hierbij helpen?

De aard van het vak beïnvloedt daarbij in sterke mate de manier waarop je technologie inzet. Bijvoorbeeld voor een zaakvak als geschiedenis kun je video’s met zelftoetsen gebruiken om voorkennis te activeren en om nieuwe kennis over te dragen en te laten verwerken. Dat past omdat veel leerdoelen gericht zijn op verwerven van nieuwe inhoudelijke kennis.
Bij exacte vakken zul je video’s meer inzetten om instructie te geven en een uitgewerkt voorbeeld (model) te laten zien: hoe werk je een vraagstuk uit? Dat past omdat de leerdoelen gericht zijn op inzicht en vaardigheden.
Kortom: blended leren is ….veel meer dan een leuk filmpje toevoegen of de iPad gebruiken!
Geplaatst in Leven Lang Leren.