Experts in blended en flexibel onderwijs

Advies - Curriculum ontwerpen - Begeleiden - Realiseren

Ontwerpmethodiek voor flexibel en toekomstgericht beroepsonderwijs

De ontwikkelingen en veranderingen in verschillende werkvelden en het opleidingsaanbod lopen niet meer in gelijke pas. Een flexibel en wendbaar onderwijsaanbod is nodig. Om  tegemoet te komen aan verschillende opleidingsbehoeftes en om een leven lang leren mogelijk te maken.

 

Maar...hoe ontwerp je een flexibele opleiding van curriculumniveau tot aan leeractiviteiten? Hoe maak je leerroutes die aansluiten bij verschillende opleidingsbehoeftes van lerenden én bij werkveldvragen? Hoe bied je daarbij ook flexibiliteit in leertempo, inhoud en toetsing?

 

Maak kennis met onze integrale ontwerpmethodiek voor flexibel, beroepsgericht opleiden en Leven Lang Ontwikkelen.  Bekijk op onze interactieve praatplaat hoe je flexibiliteit vormgeeft met ‘puzzelstukken’ (modulaire onderwijseenheden) en hoe je met dezelfde set puzzelstukken meerdere opleidingen of leerroutes kunt bouwen voor verschillende niveaus en doelgroepen: deeltijd- en voltijdstudenten, her-,om- en bijscholers (LLO en microcredentials)

 

Puzzelstukken hebben een duidelijk herkenbaar niveau en inhoud. Hergebruik is mogelijk maar ook gebruik van puzzelstukken op verschillende niveaus in één leertraject! Ook de inhoud van een puzzelstuk is flexibel: studenten kunnen verschillende leerroutes lopen naar dezelfde leeruitkomst.

Wat is Blended Learning?

In deze video legt 2BLearning partner Johan de Bruin de definitie uit van Blended Leren binnen de onderwijsvernieuwing en praat over het ontwerpmodel dat 2Blearning gebruikt voor de realisatie van een perfekte verbinding tussen de 3 leeromgevingen: Online, Contactonderwijs en de Beroepspraktijk.

Het ontwerpmodel dat wij gebruiken is gebaseerd op het model van Jos Fransen en door 2Blearning doorontwikkeld.
Bron: lectorale rede ‘Teaching, Learning & Technology: instrumentatie van betekenisvolle interacties’ (2015) van Jos Fransen, blz 39.

Ontwerp en realisatie van flexibel (deeltijd-)onderwijs

Met 5 essentiële bouwstenen

Flexibel onderwijs houdt in dat studenten of cursisten hun eigen leerroute kunnen volgen. Maar hoe kom je van een vast naar een flexibel onderwijssysteem? En blijft de kwaliteit nog wel overeind als studenten verschillende leerroutes volgen?

Veel HBO en MBO opleidingen zijn met dit thema bezig. De overheid stimuleert de ontwikkeling van flexibel onderwijs, onder meer via subsidies voor pilots flexibel deeltijdonderwijs in het HBO.

2BLearning is partner bij ontwerp en realisatie van flexibel onderwijs. Wij delen graag onze kennis en ervaring met u. Vijf bouwstenen bieden houvast bij ontwerp en realisatie.
Voor de begeleiding en professionalisering van docenten en teams van docenten die aan de slag gaan met flexibel onderwijs hebben we een online startmodule en een leer- en ontwerptraject vormgegeven op basis van de 5 bouwstenen voor flexibel onderwijs.

5 essentiële bouwstenen voor flexibel onderwijs

Online startmodule en een leer- en ontwerptraject

Lees ons whitepaper Persoonlijke leerroutes

Als docent aan de slag met blended leren?

In 5 stappen naar een goed en blended ontwerp

Goed en blended onderwijs begint met een goed ontwerp.
Ontwikkeling van een krachtig didactisch leertraject vraagt meer dan technologie toevoegen aan bestaand onderwijs. Ook bij “flipping the classroom” gaat het om de manier waarop je de techniek gebruikt voor jouw doelen.

Ons didactisch ontwerpmodel voor blended leren staat garant voor een solide basis. In 5 stappen ontwerpen docenten hun eigen onderwijs.

De 5 stappen voor een goed herontwerp

Onderwijsvernieuwing?

Denk eens aan een procesbegeleider!

De onderwijsvisie staat als een huis, de eerste ervaringen zijn positief en het is tijd voor de volgende stap.
Onderwijsvernieuwingen zijn omvangrijke en ingewikkelde processen op het vlak van team- en organisatieontwikkeling, beleid, kwaliteit en cultuur.
Als procesbegeleider kunnen wij dit proces op verschillende manieren ondersteunen.

Wat doet de procesbegeleider?

Trainingen voor professionals

Effectiever met onderwijsvernieuwing en blended leren

Trainingen weg van de werkplek in een groep. Twee of drie dagen en een terugkomdag en dan: twee weken later is alles weggezakt!

Kan het ook anders? Ja, combineer online opdrachten op de werkplek met groepsbijeenkomsten. Gebruik de werkpraktijk als input.

Uw trainingen ook blended maken?