Open (digitale) leermaterialen en een passend curriculumontwerp

Deze week bekeek ik de nieuwe website van Npuls een samenwerkingsverband waarin mbo, hbo en universiteiten hun krachten bundelen om de onderwijssector in Nederland toekomstbestendig te maken. Een van de programma onderdelen gaat over het delen en hergebruiken van (digitaal) leermateriaal. Dat is een idee waar mijn collega en ik al vrij lang mee rondlopen. […]

De vrijheid stapsgewijs leren!

In de Volkskrant van 25/2 zag ik twee artikelen “ Onderweg naar het nieuwe leren raakt het onderwijs zoek” en “Vrijheid moet je leren”. Het laatste artikel gaat niet over onderwijs maar ik vond de titel goed passen bij het eerste. Dit gaat over de vrij rampzalig verlopen invoering van het nieuwe leren op basis […]

Taakgericht onderwijs

Modules en het Curriculum – voor taakgericht en flexibel onderwijs

De afgelopen jaren heeft 2Blearning binnen opleidingen veel modules gebouwd voor zowel het MBO als het HBO. Wij doen dat vanuit de visie die wij hebben op taakgericht en flexibel onderwijs. In een serie blogs wil ik kennis en inzichten delen die wij hebben opgedaan de afgelopen tijd. In het begin van een ontwerpproces stellen […]

Onderwijs op Afstand: Didactische en Organisatorische Oplossingen

Bij veel hogescholen en mbo’s ligt de eerste focus op het aanbieden van online colleges en lessen, zodat de docent in ieder geval les kan geven via Skype of via Zoom. Dat is zeker goed! Maar daarnaast is het belangrijk om ook na te denken over hoe de interactie/samenwerking tussen studenten onderling en met de […]

4 instrumenten

Wat studenten moeilijk vinden en de leerstappen!

In ons dagelijks ontwikkelwerk met teams in hbo en mbo en in onze ontwerpcursus is een belangrijke ontwerpvraag: Wat vinden studenten moeilijk? Waarom is deze vraag zo belangrijk? Het antwoord geeft aan waar het gaat ‘schuren’ in het leren. Omdat studenten op een punt komen dat ze de aanpak die ze daarvoor kozen bijvoorbeeld niet […]

Flexibel leren: loslaten of bij de hand nemen?

Gisteren sprak ik met een docent van een flexibele deeltijdopleiding over de onderliggende discussie in zijn team. Die volgens hem gaat over in hoeverre je studenten “bij de hand moet nemen”. Ik herkende deze discussie, die ook in andere teams speelt waar wij voor werken. Er zijn docenten die vinden dat het bieden van structuur […]

Ontwerpen van blended leren: spelen met persona’s

  Gisteren hebben we de cursus Ontwerpen van blended leren afgesloten met een groep docenten van ROC Midden Nederland. Alle cursisten hebben een pitch voor hun ontwerp gepresenteerd en daarna hun werk nader toegelicht in hun stand. Het publiek bestond uit de medecursisten, een aantal van hun managers en Pascal Koole Projectleider Blend-IT ROC Academie […]

Whitepaper persoonlijke leerroutes

Klik hier om het whitepaper te downloaden –> Gepersonaliseerd en flexibel leren zijn actueel in het hele onderwijs. Maar hoe geef je dit onderwijs in de praktijk vorm? De afgelopen twee jaar hebben wij in het hoger onderwijs gewerkt aan de vormgeving en realisering van flexibel deeltijdonderwijs in het kader van de pilots flexibilisering. Bij […]

Drie vragen over flexibel deeltijdonderwijs

Onze zomers staan al twee jaar in het teken van de pilots flexibele deeltijdopleidingen. Deze zomer hebben wij hard gewerkt aan de ontwikkeling en productie van leermateriaal voor de Pabo flexibele deeltijd van de Haagse Hogeschool. Vorige zomer hebben we gewerkt aan de online leeractiviteiten voor modules van de flexibele deeltijdopleiding Social Studies van Inholland. […]

Leeractiviteiten voor flexibel onderwijs in 2 stappen

In mijn vorige blog schreef ik over de 5 bouwstenen van flexibel onderwijs: outputgerichte leeruitkomsten leerwegonafhankelijke toetsing onderwijsarsenaal met leeractiviteiten en -materiaal leerscenario’s coördinatie en organisatie Vandaag wil ik inzoomen op het onderwijsarsenaal met leeractiviteiten en -materiaal. In de praktijk merken we dat dit arsenaal vullen een uitdagende taak is bij het ontwerpen. Dat geldt […]

Flexibel onderwijs: hoe realiseer je dat?

Lang werken voor dezelfde baas, het is tegenwoordig voor de meeste mensen en zeker voor jongeren meer uitzondering dan regel. We leven in een tijdperk waarin het onzeker is en blijft hoe de beroepspraktijk eruit gaat zien. Dus gaan we ‘een leven lang leren’. De overheid stimuleert een leven lang leren, bijvoorbeeld via de subsidie […]

Blended leren ontwerpen en teamleren

Er was een lange stilte op het blogfront aan mijn kant. Mijn echtgenoot heeft mij bestraffend toegesproken. Ik mompelde dat ik het druk had maar hij merkte op dat het dan juist interessant is om kennis te delen. Dus bij deze. Wat houdt ons bezig? De begeleiding van veel verschillende teams in het HBO en […]