Van Buiten naar Binnen in de schoenen van de student

Van buiten naar binnen en in de schoenen van de student

Wij werken veel met docenten in het MBO die in de onderwijsvernieuwing aan de slag willen met het 4C/ID model en met op dit ontwerpmodel gebaseerde integrale beroepstaken of hele taken. Werken met 4C/ID is een pittige klus voor docenten. Wij hebben hiervoor een vereenvoudigd ontwerpmodel bedacht: het leertakenmodel. Waarbij wij werken met opeenvolgende leertaken […]