Als docent aan de slag met blended learning?

In 5 stappen naar een goed en blended ontwerp

Technologie gebruiken in je onderwijs, leidt alleen tot een beter resultaat als de didactische basis goed in elkaar zit. Dat is ons uitgangspunt bij ontwerpen van blended leren. In de blended training werken we in 5 stappen naar een blended herontwerp. We gebruiken hiervoor als basis het diamantmodel voor blended learning. Een model dat we hebben gebaseerd op het ontwerpmodel van John Biggs.

We werken in 5 stappen naar een blended herontwerp:

 1. Visie op leren
  Wat is belangrijk voor effectief leren en hoe kan ict het leren kan versterken en verrijken?
 2. Ontwerpmodel
  Ontwerpen met ons ‘diamantmodel’. Klik op de interactieve afbeelding van dit model voor meer informatie.
  Pas als de basis staat, gaan we werken aan technologie en differentiatie.
 3. Storyboarden
  De ‘blend’ uitwerken in een storyboard met een (online) tijdlijn als handig hulpmiddel om volgorde, inhoud en plaats van doceer- en leeractiviteiten te laten zien.
 4. Differentiëren
  Kijken door een 'differentiatiebril' levert nieuwe ideeen op voor aansluiting bij individuele behoefte en ontwikkeling. En hoe kan technologie helpen?
 5. Eindopdracht
  Het eindresultaat: toepassing van het geleerde in een blauwdruk van het ontwerp voor het onderwijstraject of de cursus.

De training is blended. De cursist maakt mee hoe het is om afwisselend online en in contact te werken. Online opdrachten maken en online feedback, deelname aan forums, zelfstudie: allemaal aspecten van blended leren waar de cursist mee in aanraking komt. De ervaringen bespreken we en kan de deelnemer gebruiken bij de opzet van het eigen ontwerp.

De basis van het model zijn de rode elementen: de zogenaamde leerdriehoek (J. Biggs). Beweeg je muis over de interactieve afbeelding voor meer informatie.