Onderwijsvernieuwing: hoe krijg je iedereen mee?

Denk eens aan een procesbegeleider!

Als procesbegeleider vervult 2BLearning de rol van expert, partner en begeleider bij ontwikkeling en vernieuwing van onderwijs binnen MBO en HBO. Op het gebied van onderwijsontwikkeling wordt er op dit moment veel gevraagd van docenten en onderwijsteams. Er zijn veel ideeën over innovatie en flexibilisering van het onderwijs. En over de toepassing van blended leren bij deze innovatie.

Met name voor deeltijdopleidingen is er behoefte aan nieuwe onderwijsconcepten, waarbij onderwijsontwikkeling, organisatieontwikkeling, inzet van technologie en docentprofessionalisering vaak gelijk op moeten gaan.
Als procesbegeleider kunnen wij:

  • Ondersteunen: bij ontwikkelen van een visie op leren, bij keuzes over flexibilisering en bijpassende onderwijsconcepten,
  • Begeleiden: van reflecties en discussies naar gezamenlijke besluitvorming
  • Verbreden: vanuit brede kennis van andere projecten docenten ‘over het muurtje kijken’: hoe doen anderen dit?
  • Ontwikkelen: samen met teams werken aan ontwikkeling van blended onderwijs. Dit geeft ook vaak nieuwe energie aan samenwerking in het team.
  • Coachen: docenten die van start gaan met nieuw ontworpen blended onderwijs kunnen hulp goed gebruiken. De eerste keer is spannend en roept nog veel didactische en technische vragen op.