Blended trainingen voor professionals

Effectiever en betere borging

Samen met ervaren trainers ontwikkelen wij blended trainingen voor professionals. De blended opzet zorgt voor meer resultaat en betere borging van het geleerde. 
De cursus Omgevingsanalyse, de opleiding 'Cirkelmodel: Werken aan de veiligheid voor gezinnen' en het leerplatform Opleidingen Jeugdbescherming met een divers cursusaanbod, zijn voorbeelden. 

De ingrediënten in cursussen voor professionals zijn in onze visie:

  • Activerend en taakgericht
  • Interactieve (video)methodes en oefeningen
  • Goede voorbeelden en instructie om van te leren
  • Verbinding met de (werk-)praktijk en het dagelijks leven
  • Individuele begeleiding met goede feedback

Een aantal quotes uit evaluaties van de cursussen

  • ‘Deze training reikt in kort tijdsbestek instrumenten aan voor de beroepspraktijk, nuttig om zelf aan de slag te gaan’

  • ‘Praktisch toepasbaar; gaat in op gesprekstechnieken en is dus meer dan alleen theorie’

  • ‘Zeer bruikbaar in de werkelijkheid van een ambtenaar in de rol van faciliteren en regie. Fijne afwisseling tussen theorie en oefeningen’

  • 'Goede inzichten en concrete handvatten’

  • ‘Je kunt er meteen mee aan de slag. Goede mix van kennis, casus, oefening’