Visie op (blended) leren

Een goed blended concept voor flexibel opleiden met resultaat

2Blearning begeleidt docententeams om een bestaande opleiding geheel te vernieuwen naar een blended vormgegeven curriculum, of door een geheel nieuwe opleiding te ontwikkelen waarbij de wensen van het onderwijsteam tot een effectief eindresultaat leidt.
 
Voor het ontwerpen van leertrajecten gebruiken wij ons ontwerpmodel voor blended leren en de onderwijsontwerp principes van Merrill. Dat zorgt voor een robuust ontwerp en effectief en aantrekkelijk leren.

De benodigde ingrediënten in een didactisch concept zijn in onze visie

 • Interactieve (video)methodes en oefeningen
 • Goede voorbeelden en instructie om van te leren
 • Verbinding met de (werk-)praktijk en het dagelijks leven
 • Individuele begeleiding met goede feedback
 • Toetsen om leren te monitoren
 • Peerfeedback
 • Keuzemogelijkheden (inhoud, tempo en/of leerroute)
 • Samenwerken

Technologie zetten we in om deze ingrediënten vorm te geven.

De invulling van een didactisch concept is afhankelijk van veel factoren zoals leeruitkomsten, inhoud en context.

Deeltijdonderwijs
Welke didactisch concept past bijvoorbeeld bij deeltijdonderwijs?

Doelgroep en context zijn hier bepalend voor de aanpak. Deeltijdstudenten zijn meest werkende professionals, die behoefte hebben aan flexibel onderwijs en verbinding met het werk dat zij doen. Dat betekent dat in de aanpak de volgende ingrediënten nadruk krijgen:

 • Flexibel toetsen:
  loskoppeling van onderwijs en toetsing (leerwegonafhankelijk). De professional kan de toets doen of bewijzen dat hij/zij aan de eisen voldoet, los van het bijbehorende onderwijs.
 • Verbinding met de (werk-)praktijk en het dagelijks leven:
  leren in de context van de eigen werkplek. Toepassings- of stageopdrachten worden op de werkplek uitgevoerd en online ondersteund.
 • Individuele begeleiding met goede feedback:
  maatwerk in begeleiding en feedback. Een deel van de feedback kunnen studenten zelf geven (peerfeedback en peerreview).
 • Keuzemogelijkheden (tempo, inhoud en/of leerroute):
  zelfstandige eenheden/modules die niet-volgtijdelijk worden aangeboden. Leermateriaal dat 24/7 online toegankelijk, goed gestructureerd en beschikbaar is.
 • Samenwerken, bijvoorbeeld in vaste kleine leerteams:
  online en face-to-face, voor ervaren van sociale verbinding.  Een 'maatjes'-systeem is ook geschikt.