Whitepaper Persoonlijke Leerroutes

Theorie en praktijk van flexibel onderwijs

Klik hier om het whitepaper te downloaden -->

In dit whitepaper over persoonlijke leerroutes in flexibel onderwijs beantwoorden wij vier vragen die bij ontwikkelaars, docenten en teammanagers leven over flexibel en gepersonaliseerd onderwijs:

  1. “Leren zoals je wilt”: hoe kom je van een vast naar een flexibel onderwijsconcept voor je onderwijs en borg je vervolgens de kwaliteit van een flexibele meer gepersonaliseerde opleiding?
  2. “Je eigen leerroute bepalen”: welke didactische ontwerpen van flexibel onderwijs maken persoonlijke leerroutes mogelijk?
  3. “Leren in eigen tempo, waar en wanneer je maar wilt”: hoe zet je leertechnologie in om leerprocessen optimaal te ondersteunen en hoe houd je het overzicht?
  4. En bij dit alles: wat is de rol van docenten en studiecoaches, als studenten zelf hun leerroute bepalen?

De afgelopen jaren hebben wij samen met docenten, ontwikkelaars en teamleiders gewerkt aan de realisatie van de pilots flexibilisering bij verschillende hogescholen. Flexibel en gepersonaliseerd onderwijs vraagt om didactische, logistieke en organisatorische aanpassingen, maar vooral ook een andere manier van denken: vanuit de leervraag van de student en de output in plaats van het aanbod en de input.
 
Over de theorie en de praktijk van flexibel en gepersonaliseerd leren hebben wij een whitepaper geschreven om onze kennis en ervaring te delen.
De antwoorden in het whitepaper zijn gebaseerd en geformuleerd op basis van onze ervaring met het ontwerpen van flexibel en gepersonaliseerd onderwijs, de modellen en instrumenten die we hiervoor gebruiken of hebben ontwikkeld en op belangrijke literatuur over de didactische basis van gepersonaliseerd onderwijs.
 
We willen met dit whitepaper een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van gepersonaliseerd onderwijs. Mocht u naar aanleiding van dit whitepaper nog vragen hebben of met ons in contact willen komen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
  
 
Klik hier om het whitepaper te downloaden -->